لیست تمام ارزها

بیت کوین (BTC)
% 0/09 24h
1,387,828,012 تومان
اتریوم (ETH)
% 0/27 24h
96,697,306 تومان
تتر (USDT)
% 0/03 24h
51,276 تومان
بایننس کوین (BNB)
% 0/65 24h
15,608,414 تومان
یو اس دی سی کوین (USDC)
% 0/01 24h
51,261 تومان
ریپل (XRP)
% 4/35 24h
27,684 تومان
کاردانو (ADA)
% 0/43 24h
19,357 تومان
دوج کوین (DOGE)
% 0/08 24h
3,717 تومان
سولانا (SOL)
% 3/83 24h
1,125,508 تومان
پالیگان (MATIC)
% 0/88 24h
45,625 تومان
ترون (TRX)
% 0/22 24h
4,155 تومان
لایت کوین (LTC)
% 1/19 24h
4,828,148 تومان
پولکادات (DOT)
% 0/77 24h
271,763 تومان
شیبا (SHIB)
% 0/23 24h
0.44046 تومان
دای (DAI)
% 0/00 24h
52,245 تومان
یونی سوآپ (UNI)
% 1/42 24h
256,636 تومان
سندباکس (SAND)
% 5/27 24h
30,617 تومان
ایاس (EOS)
% 0/77 24h
46,918 تومان
دیسنترالند (MANA)
% 4/54 24h
25,966 تومان
فانتوم (FTM)
% 2/76 24h
16,798 تومان
آوه (AAVE)
% 1/42 24h
3,209,878 تومان
چیلیز (CHZ)
% 1/18 24h
5,138 تومان
ارزها آخرین قیمت تتر 24h نمودار
بیت کوین (BTC)
1,387,828,012 تومان
26,795.18 USDT
% 0/09
اتریوم (ETH)
96,697,306 تومان
1,866.96 USDT
% 0/27
تتر (USDT)
51,276 تومان
0 USDT
% 0/03
بایننس کوین (BNB)
15,608,414 تومان
301.36 USDT
% 0/65
یو اس دی سی کوین (USDC)
51,261 تومان
0.9897030 USDT
% 0/01
ریپل (XRP)
27,684 تومان
0.5345010 USDT
% 4/35
کاردانو (ADA)
19,357 تومان
0.3737250 USDT
% 0/43
دوج کوین (DOGE)
3,717 تومان
0.0717651 USDT
% 0/08
سولانا (SOL)
1,125,508 تومان
21.73 USDT
% 3/83
پالیگان (MATIC)
45,625 تومان
0.8809020 USDT
% 0/88
ترون (TRX)
4,155 تومان
0.0802197 USDT
% 0/22
لایت کوین (LTC)
4,828,148 تومان
93.22 USDT
% 1/19
پولکادات (DOT)
271,763 تومان
5.2470000 USDT
% 0/77
شیبا (SHIB)
0.44046 تومان
0.0000085 USDT
% 0/23
دای (DAI)
52,245 تومان
1.0087110 USDT
% 0/00
یونی سوآپ (UNI)
256,636 تومان
4.9549500 USDT
% 1/42
سندباکس (SAND)
30,617 تومان
0.5911290 USDT
% 5/27
ایاس (EOS)
46,918 تومان
0.9058500 USDT
% 0/77
دیسنترالند (MANA)
25,966 تومان
0.5013360 USDT
% 4/54
فانتوم (FTM)
16,798 تومان
0.3243240 USDT
% 2/76
آوه (AAVE)
3,209,878 تومان
61.97 USDT
% 1/42
چیلیز (CHZ)
5,138 تومان
0.0991980 USDT
% 1/18

آکو کوین در کنار شماست

در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره 021-91300122 تماس بگیرید، یا شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آکوکوین است