لیست تمام ارزها

بیت کوین (BTC)
% 1/41 24h
1,488,585,000 تومان
اتریوم (ETH)
% 2/97 24h
95,052,825 تومان
تتر (USDT)
% 0/01 24h
52,500 تومان
بایننس کوین (BNB)
% 0/26 24h
17,711,925 تومان
یو اس دی سی کوین (USDC)
% 0/22 24h
52,552 تومان
ریپل (XRP)
% 20/64 24h
24,344 تومان
کاردانو (ADA)
% 9/19 24h
19,566 تومان
دوج کوین (DOGE)
% 6/03 24h
4,035 تومان
پالیگان (MATIC)
% 3/72 24h
60,900 تومان
سولانا (SOL)
% 0/17 24h
1,181,775 تومان
پولکادات (DOT)
% 3/08 24h
334,425 تومان
شیبا (SHIB)
% 3/86 24h
0.57908 تومان
ترون (TRX)
% 1/71 24h
3,539 تومان
لایت کوین (LTC)
% 3/83 24h
4,311,825 تومان
دای (DAI)
% 0/12 24h
52,500 تومان
یونی سوآپ (UNI)
% 3/23 24h
338,100 تومان
فانتوم (FTM)
% 4/15 24h
25,538 تومان
ایاس (EOS)
% 0/50 24h
61,950 تومان
سندباکس (SAND)
% 1/03 24h
35,128 تومان
آوه (AAVE)
% 3/67 24h
4,156,950 تومان
دیسنترالند (MANA)
% 1/18 24h
32,358 تومان
چیلیز (CHZ)
% 3/67 24h
6,484 تومان
ارزها آخرین قیمت تتر 24h نمودار
بیت کوین (BTC)
1,488,585,000 تومان
28354.00 USDT
% 1/41
اتریوم (ETH)
95,052,825 تومان
1810.53 USDT
% 2/97
تتر (USDT)
52,500 تومان
1.0069905 USDT
% 0/01
بایننس کوین (BNB)
17,711,925 تومان
337.37 USDT
% 0/26
یو اس دی سی کوین (USDC)
52,552 تومان
1.0009905 USDT
% 0/22
ریپل (XRP)
24,344 تومان
0.4636952 USDT
% 20/64
کاردانو (ADA)
19,566 تومان
0.3726857 USDT
% 9/19
دوج کوین (DOGE)
4,035 تومان
0.0768571 USDT
% 6/03
پالیگان (MATIC)
60,900 تومان
1.1600000 USDT
% 3/72
سولانا (SOL)
1,181,775 تومان
22.51 USDT
% 0/17
پولکادات (DOT)
334,425 تومان
6.3700000 USDT
% 3/08
شیبا (SHIB)
0.57908 تومان
0.0000110 USDT
% 3/86
ترون (TRX)
3,539 تومان
0.0674095 USDT
% 1/71
لایت کوین (LTC)
4,311,825 تومان
82.13 USDT
% 3/83
دای (DAI)
52,500 تومان
1.0000000 USDT
% 0/12
یونی سوآپ (UNI)
338,100 تومان
6.4400000 USDT
% 3/23
فانتوم (FTM)
25,538 تومان
0.4864381 USDT
% 4/15
ایاس (EOS)
61,950 تومان
1.1800000 USDT
% 0/50
سندباکس (SAND)
35,128 تومان
0.6691048 USDT
% 1/03
آوه (AAVE)
4,156,950 تومان
79.18 USDT
% 3/67
دیسنترالند (MANA)
32,358 تومان
0.6163429 USDT
% 1/18
چیلیز (CHZ)
6,484 تومان
0.1235048 USDT
% 3/67

آکو کوین در کنار شماست

در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره 021-91300122 تماس بگیرید، یا شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آکوکوین است